Παρουσίαση 
της Εταιρίας “Πέρης Ιερεμιάδης”
Ποιοί είμαστε Βασικοί σκοποί της Εταιρίας
Η εταιρία ιδρύθηκε το 2009 από αγαπημένους συγγενείς και φίλους του Πέρη που τους άγγιξε το έργο του. Από τη στιγμή του θανάτου του όλοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να σώσουν το έργο του από τη λήθη, ένα έργο που μ’όλη την αναγνώρισή του παραμένει άγνωστο στο πλατύ κοινό. Πρωταρχική ανάγκη, η οργάνωση μιας αναδρομικής έκθεσης και η έκδοση ενός λευκώματος. Με το σκοπό αυτό ξεκίνησε και συνεχίζεται η προσπάθεια να καταγραφούν τα ίχνη που άφησε ο ίδιος ο ποιητής, η διάσωση των οποίων προϋποθέτει την ανάπτυξη των απαραίτητων υλικών και φυσικών πόρων και την παρουσία ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της εταιρίας. Λογότυπός μας μια γάτα σχεδιασμένη από τον Πέρη γύρω στα 1960 που συνδυάζεται με τη χαρακτηριστική έκφραση του Νίκου Ξυδάκη για το ζωγράφο. Ο Πέρης αγαπούσε πολύ τις γάτες κι έβρισκε καταφύγιο σ’ένα σχεδόν έρημο νησί, τους Πεταλιούς στα νότια της Εύβοιας. Nos parrains :
- Η διατήρηση της μνήμης του έργου του καλλιτέχνη καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τα ίχνη της καλλιτεχνικής του διαδρομής. - Η προώθηση του έργου του με τη δημιουργία μιας επίσημης ιστοσελίδας, την αναζήτηση και μετάφραση κειμένων σχετικών με τη ζωή και το έργο του ζωγράφου καθώς επίσης με εκθέσεις, δημοσιεύσεις και εκδόσεις. Πού είμαστε Πού είμαστε Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Γαλλία όπου ζουν οι γαλλικής εθνικότητας απόγονοι του Πέρη. Στα νεανικά του χρόνια έζησε και σπούδασε στη χώρα όπου και συνέχισε να επιστρέφει για να βλέπει την εκεί οικογένειά του. Παρ’ όλα αυτά η εταιρία αριθμεί πολλούς φίλους και στην Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης έζησε στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στη Γερμανία γι’αυτό το λόγο η ιστοσελίδα μας είναι πολύγλωσση. Η εταιρία διέπεται από το γαλλικό νόμο “Νόμος περί Συλόγων, Σωματείων 1901” και είναι μη κερδοσκοπική. ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DEPUIS JUILLET 2014: 115 Grand Rue 38650 Monestier de Clermont Isère, France
Clio Makris Mosaïste et sculptrice Marraine de l'association
Adhésion à l'association Για να επεκταθεί το δίκτυο των φίλων και θαυμαστών του έργου του Πέρη, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθούμε όλοι εκδηλώνοντας την επιθυμία συμμετοχής μας στην Εταιρία και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των στόχων της (βλ. δελτίο εγγραφής).
Δραστηριότητες
Dimitris Nollas Ecrivain Parrain de l'association
> Δελτίο Εγγραφής
pour 2022
Vassiliki Papageorgiou Poétesse lyrique et interprète Marraine de l'association Αgni Pikionis Architecte Marraine de l'association
Κάθε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή ολική ή μερική δίχως τη συναίνεση του δημιουργού ή των δικαιούχων του και των διαδόχων τους είναι παράνομη.
Remerciements Liens Mot des sympathisants Nous suivre sur Facebook